AVG

Baptistengemeente De Haven heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) uw persoonsgegevens opgeslagen in de online database van de Baptistengemeente De Haven. Zij verklaart dat uw persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen conform de eisen van de AVG en uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van uw lidmaatschap van de Baptistengemeente De Haven voor:

  • Het deelnemen aan de activiteiten van Baptistengemeente De Haven inclusief de kringen en werkgroepen.
  • het ontvangen van uitnodigingen, agenda’s en notulen ter zake van de ledenvergaderingen van de Baptistengemeente De Haven,
  • Het ontvangen van het weeknieuws.
  • Toegang hebben tot het archief van Baptistengemeente De Haven (preken en foto’s).

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid bent. Ze worden verwijderd als u uw lidmaatschap opzegt en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze nog langer op te slaan.

Uw persoonsgegevens zijn in te zien onder het tabblad “Mijn gegevens”. U hebt ingestemd met de digitale opslag door het plaatsen van een “vinkje” in het daarvoor bestemde veld. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het vinkje weer weg te halen. U dient dan wel in overleg te treden met het bestuur van de Baptistengemeente De Haven, aangezien de digitale opslag van uw gegevens voor uw lidmaatschap van de Baptistengemeente De Haven noodzakelijk is.